…законы на россии не работают, свободы на россии нет

Vangelis - Spotkanie Z Matką (1994)

(Meeting mother)

Roman Polanski:
"Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.

Noc.

Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko, na niebie
jesteś tymi gwiazdami kilkoma?

Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo fala w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?"

[Interlude]

"Rozświeciły się świeceniem wielkim
chmury, dziuple, żołędzie i sęki --
jakby cały świat był srebrnym świerkiem,
srebrnym bąkiem grającym piosenki.

Listki drżeć zaczynają,
ptaki w ton uderzają,"
....

[Interlude]

"Świeczki takie kupowała mama,
One drzemią. W nich śpi piękny zamiar.

Tylko rozwiń je i tylko zapal,
a zobaczysz, co z tego wyniknie:
w świeczkach błyśnie drogiej twarzy owal.
Matka palec wzniesie. Wiatr ucichnie.

Matkę w ręce ucałuj i włosy,
potem śniegu po uliczkach rozsyp,
żeby błyskał się i żeby chrzęścił

Potem wszystkie światła, co migocą,"

===

"She was the first who showed me the moon
and the first snow on the spruces,
and the first rain.
Back then, I was as little as a tiny seashell,
and mother's black skirt rustling sounded like the Black Sea.

A night.

The oil in the lamp is burning out.
A mosquito laments around my ear.
Maybe it is you, mother, in the sky,
is it you, this trickle of stars?

Or the white sail on the lake?
Or a wave against the sloping shore?
Perhaps your hands have sprinkled
my manuscript with stardust?"

[Interlude]

"The clouds, hollows, acorns and knots
have lighted up with great glare ---
as if the whole world was a silver spruce,
a silver bittern singing songs.

The leafs begin to rustle,
the birds start singing,"
..

[Interlude]

"My mother used to buy such candles,
They are dozing. A nice intention is dwelling in them.

Just arrange them and light them,
and see what goes out of them:
a precious, rounded face gleam in the candles.
Mother raises a finger. The wind will die away.

Kiss mother's hands and hair
then sprinkle the snow on the alley ways,
so it twinkles and crunches.

Then all the twinkling lights..."

[Polish]

Следующая песня: ZS - Злые Языки
СМИ сетевое издание RASHKOSTAN.COM зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации №35 от 05.11.2017 г. Все имена и события вымышлены, любые совпадения случайны. Вся представленная информация является оценочным суждением, носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством или призывом к действию.
О блокировках | Редакция: Email / Telegram | GPG key

Powered by Laravel 11.7.0 (PHP 8.3.7)